Beste mensen,

Na 18 jaar hebben wij besloten een andere weg in te slaan en te stoppen met
het installatiebedrijf.

Wij willen u bedanken voor uw vertrouwen en wensen u alle goeds toe.

Hartelijke groeten,

Dirk en Sigrid van Diepen